Vooruitstrevende software:

Multiseat Welcome Ubuntu 15.10 met libreoffice 5

Website blocking, zoals voor porno, of zelfs sociale netwerken kunnen met één muisklik ingesteld worden.

Waar kunnen Multiseat systemen ingezet worden:

-Scholen en universiteiten
-Bijscholingen en computercursussen
-Bibliotheken en openbare internetkiosken
-Instellingen en gemeenschappen
-Zorgsector en rusthuizen
-Ocmw en diensten voor minderbedeelden
-Evenementen en beurzen
-Hotels en restaurants
-Gezinnen en bedrijven
-Ontwikkelingslanden